Konta bankowe

Podatek Konto
CIT 32 1010 1469 0026 2622 2100 0000
PIT 29 1010 1469 0026 2622 2300 0000
VAT 79 1010 1469 0026 2622 2200 0000
KP, PCC, SD 23 1010 1469 0026 2622 2700 0000
Egzekucja administracyjna 06 1010 1469 0026 2613 9120 0000
Sprawy karno-skarbowe 17 1010 1469 0026 2622 3100 0000

Podatnicy, dla których organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce mogą dokonywać wpłat kaucji gwarancyjnej na konto: NBP O/O Poznań 69 1010 1469 0026 2613 9120 1000